Konya Ortodonti | Konya Yamuk ve Çarpık Diş Tedavisi

Tedavilerimiz

Randevu Al

S.S.S.

Ortodontik tedavinin süresinini kısalması sadece hastaların değil hekimlerin de isteğidir. Bunun için de bazı yöntemler geliştirilmiştir. Vibrasyon, kortikotomi, piezosizyon gibi yöntemler kullanılmaktadır. Amaç hücre cevabını artırmak ve diş hareketinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamaktır. Hekim tedavi planlamasına gerekli yöntemleri dahil edebilmektedir.

Ortodontik tedavilere alternatif olarak porselen-zirkonyum kaplamaların uygulandığı protetik tedaviler hastaların tercihi olabilmektedir. Çünkü tedavi süresi çok daha kısalmaktadır. Ancak protetik tedavilerde dişlerin geri dönüşümsüz küçültülmesi ve üzerine kaplamaların yerleştirilmesi söz konusudur. Özellikle genç bireylerde ve diş renkleri, formları yerinde olan bir kişinin erken dönemde protetik tedaviye başlaması önerilmez. Ayrıca düzensiz dişlerin bulunduğu arkta protetik tedaviler de ideal sonuç vermemektedir. Çünkü kaplamaların temelinde yine düzensiz dişlerin kökleri mevcuttur.

Ortodontik tedavinin yaşı yoktur. Hastalarımız küçük bir çocuk da olabilmekte erişkin bir birey de olabilmektedir. Her yaşta tedavi mümkündür. Ancak yapılacak tedavi planlamasına göre kaçırılmaması gereken yaş aralığı olabilmektedir. Örneğin çene geriliği olan bir çocukta çene ortopedisi ile düzeltimin mümkün olduğu dönem çocuğun büyüme ve gelişiminin en hızlı olduğu zaman aralığı olmaktadır. Bu dönemi gerekli röntgenlerle tespit ederek tedavi zamanlamasını belirlemekteyiz. Ancak bu zamanlamanın doğru yapılabilmesi için düzenli hekim kontrollerinin yapılması gerekir.

Dişeti hastalığı olan bir birey öncelikle diş eti tedavisini tamamlamalı, diş eti ve çevre dokuların sağlığı yerinde olmalıdır. Dişeti sağlığının idamesi gerçekleşmiş kişilerde kemik kaybı ve diş eti çekilmesi olsa da ortodontik tedavi yapılabilir. Hatta dişlerin düzgün sıralanması ile hastalar dişlerini daha iyi fırçalamakta ve dişlere doğru çiğneme kuvvetinin gelmesiyle de periodontal sağlığa fayda sağlanmaktadır. Periodontal harabiyeti olan hastalarda tedavi protokollerinde de farklılık yapılmaktadır.

Ortodonti uzmanları 5 yıllık temel diş hekimliği eğitiminin ardından en az 4 yıl daha eğitim alan ve bu konuda uzmanlaşmış diş hekimleridir. Ortodontist veya ortodonti uzmanı olarak tabir edilir. Diş hekimliğinde uzmanlık tüzüğüne giren ilk diş hekimliği dalı olmuştur. Ortodontik tedaviler bilgi ve deneyim gerektiren tedaviler olduğundan uzman hekimler tarafından tedavi görülmesi çok önemlidir.

Temelde ortodontik tedavi yöntemleri şunlardır:

  • Hareketli apareyler ile tedavi
  • Sabit ortodontik tedavi
  • Ortopedik tedaviler
  • Ortognatik cerrahi

Hareketli apareyler hastanın kendi takıp çıkarmasına olanak sağlayan dişlere basit hareketler uygulayan ortodonti pratiğinin temel tedavi aracıdır. Genellikle tek diş hareketini hedeflediğimizde ve karma dişlenme dönemindeki çocuklarda ön çarpraz kapanıştaki dişlerin tedavisinde kullanılan aparatlardır. Hareketli apereyler tutuculuk sağlayan parçaları ile ağıza yerleşir, kuvvet uygulayan parçaları ile de diş hareketlerini gerçekleştirir. Ayrıca dil itimi ve parmak emme problemlerinde kafes kısmı eklenip alışkanlık kırıcı olarak da kullanılabilir. Hareketli apareyler hasta tarafından takıp çıkarılabildiğinden temizliğini sağlamak daha kolaydır. Ancak bu apareylerin kullanımı hasta uyumuna bağlı olduğundan tedavi başarısında hastanın payı büyüktür. Kaybolmalar sık yaşanmaktadır. Doğru endikasyonda ve hasta uyumu iyi olduğunda başarılı bir tedavi seçeneğidir.

Yine çene gelişimini düzenleyen apareylerden hareketli aparey sınıfına dahil edeceğimiz çeşitleri mevcuttur.

Sabit ortodontide tedaviyi gerçekleştiren aktif parçalar dişlere yerleştirilir ve hastanın bunları takıp çıkarması söz konusu değildir. Bu yüzden sabit olarak adlandırılır. Bu sayede hareketli apareyler kadar hasta uyumu gerektirmez. Bunun için dişlerin üzerine braket yerleştirilir ve diş telleri bu braketlerin üzerine bağlanır. Braketler dışında buton(düğme), diş bandı gibi aksesuar parçalar da sabit olarak yerleştirilebilir. Sabit parçaların dişlerden ayrılması ve kopması durumunda tedavi aktivitesi durur hatta tedavi geriler. Sabit ortodontik parçaların kırılmaması için hasta uyumu çok önemlidir. Yine braketlerin sabit olmasından dolayı fırçalamaya azami özen gösterilmesi gerekir.

Ortodontik tedavide sadece dişlerin düzgün sıralanması hedefimiz değildir. Eğer bir kişide çene yüz kemiklerinde gelişim bozukluğu varsa çene kemiklerinin ideal konumlarında olmamasıyla dişlerin yeterli hareketleri mümkün olmaz ve ideal estetik ve fonksiyon gerçekleştirilemez. Radyolojik ve klinik muayene sonrasında bireyin iskeletsel tedaviye ihtiyacı belirlenir. Eğer gerekiyorsa öncelikle iskelet yapı düzeltilir, ardından dişlerin düzeltimine geçilir.

İskeletsel tedavide;

  • Alt çene geriliği için monoblok, twinblok, frankel gibi apareyler,
  • Üst çene geriliği için yüz maskesi,
  • Üst çene ileriliği için headgear,
  • Alt çene ileriliği için çenelik kullanılabilir.

Örnek apareylerin dışında geliştirilmiş daha birçok aparey çeşidi de mevcuttur.

İskeletsel yapının düzeltimi için her tedavi yönteminin uygulanması gereken ideal yaş aralığı vardır. Bireyin büyüme gelişim dönemi içinde tedaviler planlanır ki bu dönemin potansiyeli kullanılarak yeniden şekillenme kazandırılır. Eğer tedavi için ideal yaş aralığı kaçırılmışsa veya dudak-damak yarıklığı, aşırı iskeletsel bozuklukların olduğu durumlarda büyüme gelişim sürecini tamamlamış yetişkin bireylerde cerrahi yöntemle çene ameliyatları yapılmaktadır. Cerrahi tedavi sabit ortodontik tedavi ile beraber yürütülmektedir.

Çene ameliyatları tek çene veya çift çene ameliyatı olarak hastanın ihtiyacına göre belirlenir. Çene asimetrisi gibi durumlarda da çene ameliyatı planlanabilir.

Metal braketlerin aksine seramik braketler diş rengine yakın olduğundan daha estetik görünüme sahiptir. Ayrıca braketlerin içinden geçen tellerin de estetik (beyaz) seçenekleri mevcuttur. Son dönemde üretilen seramik braketlerin dayanıklılığı ve renk stabiliteleri oldukça tatmin edicidir. Ancak braket ve tel arasındaki sürtünmenin daha fazla olmasından dolayı tedavi süresinde birkaç aylık gecikme görülebilir. Ayrıca braket kanatlarında kırılmalar ve fiyatlarının yüksek olması da dezavantajları olarak bilinmelidir.

Braket ve tellerin görünmesini istemeyen hastalar için geliştirilen bu yöntemde sabit parçalar dişlerin dile bakan yüzeylerine yerleştirilmektedir. Tedavinin sabit parçaları dişlerin arka kısmında gizli kalmaktadır. Ayrıca dişlerin yeterli fırçalanmadığı durumlarda meydana gelebilecek beyaz lezyonların da oluşması durumunda mine bozukluğu dişlerin görünmez yüzeylerinde meydana geleceğinden estetik bozukluklara yol açılmaz.

Şeffaf plak tedavisinde üç boyutlu görüntüleme teknolojisi kullanılarak hekiminizin reçetesi doğrultusunda başlangıç aşamasından istenen sonuca kadar tedavi planlaması yapılır. Kişiye özel olarak dişlerin yavaş yavaş hareketini sağlayacak bir dizi şeffaf plak üretilir. Her bir plak yaklaşık iki hafta kullanılır. Bir sonraki plak kullanımının ve tedavi süresinin kararına hekiminiz karar verir. Plaklar gün boyu düzenli olarak kullanılmalıdır. Hekimin tedavi sürecini değerlendirmesi ve yeni plakların temini için 6-8 haftada bir klinik ziyareti yapılır. Bu tedavi seçeneğinde şeffaf plakların hasta tarafından takıp çıkarılabilmesi mümkün olduğundan ağız hijyeni rahatlıkla yapılır. Şeffaf yapısından dolayı estetik görünüme sahiptir. Ancak plaklar düzenli ve yeterli süre kullanılmadığında tedavide ilerleme kaydedilemez. Ayrıca plak kaybı yaşandığında yeni bir plak üretimi gerekli olacaktır. Şeffaf plakların üretimi için laboratuvar çalışması gerektiğinden tedavi maliyeti de artmaktadır.

Konya Yamuk ve Çarpık Diş Tedavisi | Ortodonti

Konya yamuk ve çarpık diş tedavisi için Dentova Akademi’de uzman ortodontistlerimiz tarafından destek alabilirsiniz. Konya Ortodonti kelimesi yunanca kökenli “orthos” ve “odontos” kelimelerinden türetilmiştir ve düzgün dişler anlamına gelmektedir. Genel olarak da günümüzde insanlar ortodontik tedaviyi yalnızca diş teli ile tedavisi olarak düşünmektedir. Halbuki bu görüşün çok ötesinde çok daha kapsamlı görevlerimiz vardır. Asıl amacımız bireyin daha iyi estetik görünüme, fonasyona (konuşmaya) ve fonksiyona (çiğneme) ulaşmasını sağlamaktır. Bunun için dişlerin sıralanmasından daha öncelikle hem çene-yüz bölgesinin ideal görünüme kavuşması hem de çeneler arası ilişkilerin düzenlenmesi için tedavilerimiz planlanmaktadır.

Diş teli tedavisi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız: https://dentovaakademi.com/konya-dis-teli-fiyatlari-seffaf-porselen-dis-teli-tedavisi/

Sağlımız için önemli olduğu kadar dikkat etmemiz gereken noktalar arasında yer alan ağız ve diş bakımlarında mutlaka bizlere önerilenleri uygulamakta fayda vardır aynı zamanda belli aralıklarda kontrolleri yaptırmanın hem dişlerimiz hem de sağlımız açısından dişlerimiz oldukça önem taşımaktadır. Bunlar ile birlikte birçok hastalığın habercisi olan belirtilerde erke teşhis ve tedaviler için göz önüne almakta faydası olacaktır.

Ortodonti de bilindiği gibi dişlerimiz ile ilgili bölümlerden bir tanesidir. Sizlere Ortodonti ve nasıl ne zaman uygulanması gerektiği hakkında bazı önemli noktaları aktarmaya çalışacağız

Konya Ortodonti Tedavileri

Eğri çarpık, aralıklı ve yamuk dişlerde en fazla uygulanan tedavi yöntemi ortodontidir. Burada ortodonti uygulamasının her yaş için uygulandığını hatırlatmak isteriz

Kullanılan braketler dişlerin yapısına ve eğriliğine göre farklılık göstermektedir. Porselen braketler, şeffaf braketler, lingual braketler şeklinde uygulanacak yöntemler vardır.

Ortodonti doğal bir tedavi yöntemi olduğunu hatırlatmak isteriz yani dişlere farklı bir işlem yapılmadan kullanılan aparatlar sayesinde zaman içinde dişlerin düzelmesine neden olunmaktadır iki veya iki buçuk yıl arasında süren bu uzun tedavi sonunda herhangi bir sorun kalmayacak şekilde düzgün dişlere sahip olabilirsiniz.

Konya Yamuk Diş Tedavisinde Kullanılan Malzemeler

Kullanılacak olan malzemeler diş yapısına ve uygulanacak tedaviye uygun olarak her hasta için özel hazırlanmaktadır. İki haftada bir farklı düzleştiriciler takılarak istenilen sonucun alınması sağlanır.

Eğri dişlerin çene yapısını da etkilediğini hatırlatmak isteriz bu neden ile çiğnemelerde, nefes almalarda sorunlar yaşanmasına da neden olmaktadır. Bu gibi durumlar sağlınızı farklı şekillerde etkilemesine neden olurken aynı zamanda başka hastalıkların oluşmasına sebebiyet vermekte.

Çene ve dişlerin eğriliğine uygun yapılacak işlemler sonrası uygulanacak Konya ortodonti tedavisi ve aksatmadan takip edilecek kontroller daha sağlıklı ve olumlu sonuçların alınmasını sağlayacaktır. Bunun ile birlikte ne kadar erken yaşlarda başlanır ise tedavinin süresi daha kısa olması ve alınacak sonuçlarında o kadar iyi olacağını vurgulamak isteriz.

Konya Ortodonti - Ortodontik Tedaviler ne kadar sürer?

Ortodontik tedaviler diğer dental tedavilere göre daha uzun sürmektedir. Ortodontik tedavilerin çeşitliliğine bağlı olarak tedavi süreleri de farklılık göstermektedir. Her bireyin tedavi ihtiyacı farklıdır ve hastaların tedavi sürelerini kıyaslaması da doğru değildir. Ortalama ortodontik tedavi süresi 12-18 ay arasında değişmektedir. Ancak tedavi planlamasına veya hasta uyumuna göre bu süre uzayabilmekte veya kısalabilmektedir. Önemli olan hastaların tedavisinin uzman hekimlerce planlanması ve hastaya planlanan ortalama sürenin bildirilmesidir. Hastaların tedaviye uyumları, kontrollere düzenli gelmeleri ve tedavi gerekliliklerini yerine getirmeleri ortodontik tedavi süresini olumlu etkileyen unsurlardır.

Konya Ortodonti Tedavileri Hakkında Daha Fazla Bilgiler

Çocuklarda daha erken sonuç alınmasının nedeni kemik yapısının genç olması daha kolay sonuçlar alınmasına neden olduğu bilinmektedir fakat bu tarz tedavilerin her yaş grubuna farklı uygulanabildiğini hatırlatmak isteriz

Her hasta için farklı süre ve tedavi şekli uygulanmasının nedeni dişlerin eğriliği ve çene yapısının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Buda kullanılan malzemelere de yansımaktadır.

Her bölümün hekimi farklı olduğu gibi ortodonti bölümünde uzmanlık istemektedir bu neden ile oldukça uğraş isteyen işlemler için sizlerden istenilen ve uygulamanız gerekenler daha sağlıklı ve olumlu sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Ayrı bir tecrübe ve eğitim isteyen ortodonti uygulamaları ve tecrübeli yaklaşım önemlidir.

Eğri, çarpık ve aralıklı dişlerin zamanla sizlere yaşatacağı sorunlardan kurtulmak ve daha sağlıklı ve bakımlı dişlere sahip olmanız yönünden önem taşımaktadır. Doğru beslenme ve çiğneme kadar küçük yaşlarda diş bakımının da önemli olduğunu vurgulamak isteriz. Eğri dişlere süt dişlerinin erken çekilmesi, parmak emmeleri ile birlikte yetersiz beslenmeler neden olmaktadır. Küçük yaşlarda verilecek yâda sahip olunacak bu alışkanlıkların ilerleyen yıllarda her açıdan sağlımızı korumak için önem taşımaktadır.

Estetik bakımından da artık oldukça önem taşıyan sağlıklı bir ağız çene yapısı içinde uygulanan tedavi yöntemi olması ile birlikte tercih edilmesi ile bilinmektedir. Çene yapısında ayrı bir önem taşımaktadır çünkü dişlerin yerleşimi yapısı ile burada göz önüne alınmaktadır buda çiğneme solunum, konuşma gibi durumlarda yaşanan sıkıntıların giderilmesini sağlamaktadır kişinin kendisine olan öz güveninin de yerine gelmesinde faydası olmaktadır.

Dentova Akademi
Selçuklu Şubemiz gece 23:00'e kadar açıktır.